Aktuálně

Nahlédněte s námi do výstavy Comenius 1592-1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět

V roce 2020 si celý kulturní svět připomněl 350. výročí úmrtí moravského rodáka, učence, pedagoga a... [více]

VIDEO: Představení Uměnovědného muzea MZM

Moravské zemské muzeum představuje jedno ze svých muzeí - Uměnovědné muzeum MZM s přidruženými... [více]

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz