Biskupský dvůr > Výstavy > V Mendelových stopách: Osobnosti, místa a vědecký výzkum v životě Gregora Mendela

V Mendelových stopách: Osobnosti, místa a vědecký výzkum v životě Gregora Mendela

9. 3. - 2 . 7. 2017

Otevírací doba: úterý 9-15, středa až pátek 9-17, sobota až neděle 13-18 hod.

 

Autorem výstavy je prof. dr. Daniel J. Fairbanks, uznávaný vědec, umělec a učitel. V současné době je profesorem genetiky a děkanem věd na Utah Valley University, největší univerzitě ve státě Utah ve Spojených státech amerických. Narodil se do rodiny s uměleckou tradicí, ve které od mládí rozvíjel svůj výtvarný talent. Profesionální vědecký zájem o historii genetiky Daniel J. Fairbanks spojil s potřebou výtvarně vyjádřit svůj vztah k celoživotnímu tématu, zájmu o život a dílo zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela. Tak vznikla vystavovaná kolekce obrazů, kreseb a plastik. Výstavu můžete v rámci oslav dvoustého výročí Moravského zemského muzea zhlédnout v Mramorových sálech Biskupského dvora.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz