Dietrichsteinský palác > Výstavy > Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih

Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih

25. 10. 2017 - 29. 7. 2018

Vstupné: plné 80 Kč, zvýhodněné 40 Kč, rodinné 200 Kč

Otevírací doba: úterý 9-15 hod., středa až pátek 9-17 hod., sobota a neděle 13-18 hod.

 

Výstavní projekt Dětského muzea MZM zábavnou, narativní i vizuální formou představuje původní autorskou literární tvorbu přímo určenou pro děti a mládež, a to jak českou, tak světovou od minulých staletí a desetiletí do současnosti.

  

Základní koncepci výstavy tvoří žánrová struktura. Smyslem je, aby se dětský čtenář dokázal lépe orientovat v oblasti literatury a podpořil se i jeho zájem o četbu. Výstava připomene jednak velká opakovaně vydávaná díla, ke kterým se vracejí další a další generace čtenářů, ale také tvorbu z posledních let. Představí se i významné osobnosti v oblasti literární tvorby pro děti a mládež, které mají přímou návaznost na náš region a město Brno.

   

Čtení je pro rozvoj paměti, kreativního myšlení, představivosti, formování postojů i osobnostní a emocionální stránky dětí velmi důležité. Jaké zajímavé knížky pro děti nabízejí v knihkupectvích a jaké čekají na své znovuobjevení dětskými čtenáři v knihovnách? O knižní tipy na vhodnou četbu pro děti a mládež se s vámi v doprovodném materiálu k výstavě podělí odbornice zabývající se problematikou literatury pro děti a mládež a dětského čtenářství.

V rámci výstavy bude realizována celá řada doprovodných programů, výtvarné a dramatické dílny, besedy s autory pro širokou veřejnost, scénické čtení a výukové programy pro školy. Součástí výstavy budou interaktivní prvky, stylizované scény, didaktické pomůcky a hry.

Související tematický program:

Tiskařská dílna a scriptorium (sobota 4. listopadu 2017 od 14:00 do 17:00 hod.)

Japonské příběhy a zvyky (sobota 17. února 2018 od 14:00 do 17:00 hod.)

Sobota s Bětou Analfabetou (sobota 10. března 2018 od 14:00 do 17:00 hod.)

Knihožrouti, knihomolové a další knižní havěť (sobota 21. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 hod.)

Latinská Amerika ve světě pohádkových příběhů a vyprávění (sobota 12. května 2018 od 14.00 do 17.00 hod.)

Na slovíčko s Pavlem Čechem (sobota 2. června 2018 od 14.00 do 17.00 hod.)

 

Výstavu finančně podpořil Jihomoravský kraj a město Brno

 

 

 

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz