Dietrichsteinský palác > Výstavy > Centrum Mendelianum - Oddělení pro historii biologických věd a genetiku Historického muzea MZM

Centrum Mendelianum - Oddělení pro historii biologických věd a genetiku

8. 3. - 2. 4. 2017

Vstupné: plné 50 Kč, zvýhodněné 25 Kč, rodinné 125 Kč

Otevírací doba: úterý 9-15 hod., středa až pátek 9-17 hod., sobota a neděle 13-18 hod.

Moravské zemské muzeum je dlouhodobým nositelem odkazu zakladatele genetiky J. G. Mendela a může se pyšnit přímou historickou souvislostí s Mendelovou vědeckou společností. Moravskoslezská hospodářská společnost, jejímž členem a funkcionářem byl Mendel třicet let, totiž právě před 200 lety založila Františkovo, nynější Moravské zemské muzeum.


Nedílnou součástí Centra Mendeliana je odborné oddělení pro historii biologických věd a genetiky, které spravuje unikátní sbírku cca 9 tisíc sbírkových předmětů a písemností z dějin genetiky. Sbírka obsahuje originály nebo unikátními kopie dnes již ztracených archiválií a nemá ve světě svým rozsahem a úplností obdobu. Je tak jedinečným zdrojem badatelské práce v historii genetiky od Mendela až po současnost. Další důležitá část sbírky je zaměřena na dokumentaci pronikání totalitní politické moci do genetiky a její tragické důsledky, známé jako „lysenkismus“. Jako prvotní publikační produkt badatelské práce v tomto pramenném materiálu slouží odborný časopis Folia Mendeliana, který vychází již od roku 1965 a je tak jedním z našich nejstarších odborných periodik, které vycházejí v anglickém jazyce.

Genetické oddělení J. G. Mendela Moravského muzea bylo založeno v roce 1962 po prolomení éry označující genetiku za reakční pavědu. Podnět k jeho vzniku přišel z tehdejší Československé akademie věd, jeho vybudování se ujal doc. Jaroslav Kříženecký, náš prvorepublikový genetik, který byl v roce 1958 propuštěn z komunistického vězení. Silná mezinárodní podpora byla iniciována zejména prof. Karlem Hrubým a prof. Bohumilem Seklou. Díky tomu se v roce 1965, u příležitosti 100. výročí zveřejnění Mendelovy objevitelské práce, konalo v Brně velkolepé Mendel Memorial Symposium.

Mendelianum jako památník a muzeum J. G. Mendela (vytvořené Genetickým oddělením G. Mendela) bylo otevřeno pro veřejnost v roce 1965. Patronace Mendeliana se ujala Česká komise pro UNESCO a jeho první expozice umístěná v augustiniánském klášteře na Starém Brně se dočkala ocenění organizací UNESCO jako Expozice roku 1965. Zakladatel Mendeliana, doc. Jaroslav Kříženecký, se však tohoto otevření nedožil. Po jeho předčasné smrti převzal vedení Genetického oddělení G. Mendela/Mendeliana RTDr. Vítězslav Orel, DrSc., který byl v této funkci až do roku 1989. Po té se ujala vedení PhDr. Anna Matalová, která v Mendelianu pracuje od jeho založení. Po dosažení důchodového věku předala roku 2000 funkci dosavadnímu vedoucímu, PhDr. Jiřímu Sekerákovi, Ph.D. a iniciovala vytvoření „nového“ Mendeliana pro 3. tisíciletí, moderního návštěvního centra v autentických prostorách někdejší Mendelovy vědecké společnosti. Komplexní Centrum Mendelianum bylo slavnostně inaugurováno 8. března 2015, tedy přesně 150 let od Mendelovy později proslulé přednášky, od níž lze datovat historii genetiky. Centrum Mendelianum zastřešuje Mendelovo vědecké centrum – oddělení pro historii biologických věd a genetiky, Mendelovo návštěvnické centrum a Mendelovu interaktivní školu.

Mezi výběrem nejzajímavějších vystavených exponátů sbírky Mendeliana návštěvníci výstavy ke 200. výročí založení Moravského zemského muzea naleznou soubor pamětních medailí a plaket věnovaných osobnosti J. G. Mendela, první výtisky Mendelovy objevitelské práce, nejstarší a nejznámější Mendelovskou biografickou literaturu, jakož i originální zápis J. G. Mendela v třídní knize z vyšší reálky na Jánské ulici v Brně. V této škole Mendel totiž působil v letech 1859 -1868 jako učitel fyziky a přírodopisu.

Exponáty ve výstavě:
• Třídní kniha vyšší reálky v Brně na Jánské ulici s Mendelovými zápisy a podpisy. V této škole Mendel působil v letech 1859 -1868 jako učitel fyziky a přírodopisu.
• Originální výtisk časopisu s prvním vydáním Mendelovy objevitelské práce Pokusy s hybridy rostlin, Verhandlungen des naturforschenden Vereines, Brno, 1866.
• Soubor medailí s Mendelem a motivy sekcí hospodářské společnosti a Moravského zemského muzea, autor V. Kovanič.
• Mendelova medaile, kterou vydala Villanova University, Penna, Medallic Art Co. New York.
• Bronzová pamětní plaketa s Mendelem, autor T. Charlemont, vydaná při odhalení Mendelova pomníku v Brně, 1910.
• Plaketa Gregora Mendela, autor J. Ebertz, Německo, 1984.
• První životopisné údaje o Mendelovi obsahuje publikace od Mendelova synovce A. Schindlera z roku 1902.
• H. ILTIS: Life of Mendel. Patrně nejznámější a nejdůležitější monografie o Mendelově životě a díle, vyšla poprvé v roce 1924 v němčině a v roce 1932 v angličtině.
• Busta Mendela, autor V. Ducháčková, vydalo Moravské zemské muzeum při příležitosti 100. výročí zveřejnění Mendelovy objevitelské práce, 1965.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz