Dietrichsteinský palác > Výstavy > Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

9. 9. 2017 - 30. 6. 2019

Vstupné: plné 90 Kč, zvýhodněné 45 Kč, rodinné 160 Kč

Otevírací doba: úterý 9-15 hod., středa až pátek 9-17 hod., sobota a neděle 13-18 hod.

 

 

Výstava představuje fenomén sběratelství, které vedlo v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin a později samotných muzeí, jako bylo i Františkovo muzeum. Společným jmenovatelem byla touha po poznání a shromažďování hmotných dokladů z oblasti historie, umění i přírody. Obrovské sbírky tak představují kulturní a přírodní dědictví národa. Ve výstavě se návštěvník seznámí i s významnými osobnostmi tehdejšího společenského, kulturního i vědeckého života, které se zasloužily o založení Františkova muzea. Ti a mnozí další propadli nejen vášni sběratelství, ale měli především touhu předávat tyto doklady poznání celému národu. Návštěvník má tak jedinečnou možnost prohlédnout si cenné sbírkové předměty, které jsou ve sbírkách 200 let.

 

Tato výstava obdržela zvláštní ocenění v soutěži o Cenu Gloria Musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2017

 

Lektorský výklad:

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě - Žáci si projdou historii sběratelství od vzniku kabinetů kuriozit až po moderní způsob vystavování exponátů. V kabinetu kuriozit budou hledat zajímavé živočichy a seznámí se s dalšími zvláštnostmi sběratelství. Nahlédnou do ukázek prvních sbírek našeho muzea. Žáci budou hádat předmět pomocí hmatové hry. Procvičí si paměť a postřeh s krátkým pracovním listem. Na závěr programu si přiblížíme některé muzejní profese a poslání paměťové instituce.

Ohlédnutí za úspěšnými projekty:

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

 

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz