Dietrichsteinský palác > Výstavy > Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou

Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou

4. 9. 2020 - 7. 3. 2021

Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.

Vstupné: plné 70 Kč, zvýhodněné 35 Kč, rodinné 160 Kč

 

Kramářské světské písně v minulosti plnily obdobnou funkci jako dnešní žurnalistika, tzn. zprostředkovávaly informace, přinášely ponaučení, zároveň se však snažily především zaujmout i pobavit. Zpívaná forma zpravodajství má prastaré kořeny sahající až k legendárním potulným pěvcům.

 

 

Od 16. století se v souvislosti s rozvojem knihtisku začaly šířit texty písní ve formě jednoduchých několika stránkových sešitků, jejichž titulní stránka byla více či méně dovedně vyzdobená dřevořezovou ilustrací. Texty písní prodávali, ale také zpívali a za pomoci velkých malovaných cedulí předváděli na trzích a poutích potulní zpěváci. Lidé si je kupovali a postupně svazovali do tzv. špalíčků.

 

 ► Fotografie ze slavnostního zahájení výstavy (Dietrichsteinský palác, 3. 9. 2020)

Písně informovaly o aktuálních novinkách, bitvách, přírodních katastrofách, atentátech, nebo vynálezech. Najdou se však i písně osvětové – třeba o nebezpečí tabáku a alkoholu nebo o prospěšnosti brambor či výhodách práce na železnici.

Výukový program:

Předávání (dez)informací dříve a dnes aneb mediální bludiště - Doprovodný program představí historii světských kramářských písní, jejich funkci, náměty, typické znaky a další zajímavosti. Také se zaměříme na úlohu zpravodajství v současnosti. Formou diskuze budeme hledat společné znaky dobové a současné zprávy o aktuálním dění. Více zde.

Výstava představuje kramářské tisky z několika úhlů pohledu: historie, jejich funkce, hudební stránka, způsob předávání a přebírání širokými společenskými vrstvami, obsah představený na konkrétních případech nebo událostech i recepci do současnosti. Všechny tyto aspekty, z nichž některé jsou prezentovány v souvislosti s tématem kramářských tisků vůbec poprvé, bude návštěvník vnímat v běžné psané i vizuální podobě. Vystavované předměty i texty jsou svým obsahem zaměřené na provázanost s městem Brnem a oblastí Moravy.

Doprovodné texty:

► Výběr některých témat z výstavy

Předměty pro výstavu zapůjčilo množství paměťových, vzdělávacích a soukromých institucí z celé republiky (z JmK Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., detašované pracoviště Brno, Muzeum Vyškovska, Muzeum města Brna a další). K výstavě bude vydán katalog.


Nad výstavou převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

Výstava je finančně podporována 
z projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II a z dotace Jihomoravského kraje.

   

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz