Dietrichsteinský palác > Výstavy > Entomologické oddělení Přírodovědného muzea MZM

Entomologické oddělení Přírodovědného muzea MZM

13. 12. 2017 - 7. 1. 2018

Vstupné: plné 50 Kč, zvýhodněné 25 Kč, rodinné 125 Kč

Otevírací doba: úterý 9-15 hod., středa až pátek 9-17 hod., sobota a neděle 13-18 hod.

 

Kolekce hmyzu byla součástí nově zřízeného Františkova muzea od samotného začátku. Nejstaršími dochovanými sbírkami jsou palearktičtí brouci hraběte von Künburga a motýli Franze Josefa Kupida, kteří byli pravděpodobně sbírání již koncem 18. století. O tom svědčí i Kupidův seznam motýlů okolí Brna za 40 let pozorování.

Časem přibyly významné sbírky brouků R. Formánka, motýlů A. Polanského, dvoukřídlých K. Czižka a dalších. Správa sbírek hmyzu byla až do dvacátých let 20. století společná se sbírkami zoologickými. V roce 1925 navrhl tehdejší kustod zoologických a paleontologických sbírek Karel Absolon řediteli muzea Karlu Helfertovi vytvořit zvláštní oddělení entomologické. Slavnostnímu aktu jeho otevření v listopadu 1927 se zúčastnila řada osobností tehdejší moravské zoologie a entomologie. V témže roce získává Entomologické oddělení mimořádnou sbírku Leopolda Melichara, jejíž celosvětový význam, zejména díky velkému množství typového materiálu, přetrvává dodnes.

V počátcích vedl Entomologické oddělení přítel K. Absolona, Jaroslav V. Stejskal, původně redaktor časopisu Příroda, aktivní politik, též spisovatel, ale především nadšený, byť amatérský, entomolog. Díky jeho úzkému vztahu s brněnskou pobočkou České společnosti entomologické se podařilo získat pro muzeum řadu cenných sbírek (Karla Mazury, Vladimíra Zoufala, Jana Slavíčka a dalších), takže před II. světovou válkou čítaly sbírky oddělení přes 250 000 exemplářů, které byly vzorně spravovány. Během německé okupace došlo ke germanizaci muzea, přednostou entomologického oddělení se v roce 1939 stal výborný německý dipterolog Karl Landrock, jehož sbírka je v Moravském zemském muzeu dodnes, ač on sám byl v roce 1945 odsunut a o jeho dalším osudu není nic známo.

Oddělení v té době sídlilo v Dietrichsteinském paláci, avšak sbírky byly z bezpečnostních důvodů uloženy do přízemí a navršeny na sebe. Tak se stalo, že ačkoli exempláře hmyzu, na rozdíl od schránek měkkýšů, přežili tlakovou vlnu po dopadu bomby do zahrad Kapucínského kláštera, byly ve vlhkých prostorách silně poškozeny plísněmi.

Po válce došlo ke zpochybnění samostatné existence Entomologického oddělení. Naštěstí díky intervenci předních českých zoologů, zejména Jaroslava Kratochvíla, se situace po roce 1947 uklidnila a statut oddělení byl uznán. Protože Jaroslav V. Stejskal zahynul střepinou granátu při osvobozovacích bojích v dubnu 1945, hledalo muzeum náhradu a našlo ji v Jaroslavu L. Stehlíkovi, jemuž dle dobových pramenů „k ruce dán knihovník, zřízenec, preparátor a myčka“. V roce 1948 získalo muzeum vilu Valerie Fischerové v Brně-Pisárkách, ve které pak entomologie spolu s botanikou sídlila 50 let. Během 4 desetiletí, kdy byl J. L. Stehlík přednostou, vzrostl počet sbírkových exemplářů na 1,5 milionu. Mezi nejvýznamnější akvizice patří sbírky Emila Jagemanna, Stanislava Obra, Vladimíra Teyrovského, Františka Lásky a mnoha dalších.

Díky šesti českým přírodovědcům se v šedesátých letech 20. století do sbírek oddělení dostalo kolem 130 000 exemplářů afghánského hmyzu. V té době bylo najato několik preparátorek, materiál byl rozesílán k determinaci předním světovým specialistům a muzejní časopis vydal tři speciální vydání věnované fauně Afghánistánu. Kromě toho se tehdejší pracovníci oddělení věnovali intenzivnímu průzkumu entomofauny Moravy a Slovenska a vytvořili cennou sbírku zejména hospodářsky významné skupiny Hemiptera.

V současné době se sbírky Entomologického oddělení rozšiřují o 20 až 40 tisíc sbírkových exemplářů ročně a to zejména díky terénní aktivitě zaměstnanců oddělení a rovněž díky pravidelným akvizicím ucelených sbírkových celků, ať už darem, nebo zakoupením do sbírek MZM Entomologické oddělení bude v textové a obrazové části výstavy prezentovat historii vzniku a rozšiřování entomologických sbírek, které svým rozsahem a počtem sbírkových exemplářům patří k největším v rámci MZM.

Mezi výstavními exponáty se objeví například vzorně vypreparované housenky motýlů ze sbírky Adolfa Schwaba z konce první poloviny 19. století; krabice s vůbec nejstaršími motýly ze sbírky Franze Josefa Kupida; část kolekce jihoamerických baboček rodu Morpho z druhé poloviny 19. století, bude rovněž vystavena ukázka některých dalších exotických řádů hmyzu.

Výstavu doplní dvě výpravné barevné publikace z konce 19. století, atlas housenek evropských motýlů Prof. Ernsta Hofmanna, obsahující 1900 barevných kreseb, včetně částí živných rostlin a atlas exotických brouků Alexandera Heyneho.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz