Dietrichsteinský palác > Výstavy > Insignie a archiválie brněnských univerzit

Insignie a archiválie brněnských univerzit

16. 11. - 24. 11. 2019

Výstava je dostupná zdarma, otevírací doba zde

Akademické "korunovační" klenoty po téměř dvaceti letech znovu k vidění! Mimořádná pouze týdenní výstava rektorských a děkanských insignií a univerzitních archiválií i s originály exponátů. Návštěvníci v MZM uvidí majestátní taláry, žezla a řetězy rektorů a děkanů i další symboly a dokumenty jedné státní a pěti veřejných vysokých škol se sídlem v Brně: Vysoké učení technické v Brně (rok založení 1899), Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (1918), Masarykova univerzita (1919), Mendelova univerzita v Brně (1919), Janáčkova akademie múzických umění v Brně (1947) a Univerzita obrany (1951).


Výstava bude doplněna insigniemi brněnských primátorů, symboly a historickými dokumenty města Brna, Jihomoravského kraje a dalších institucí. Vstupní část expozice bude věnována 30. výročí od sametové revoluce (1989) a výročí 80 let od uzavření vysokých škol a potlačení studentských demonstrací v době protektorátu (1939).

Otevírací doba pro veřejnost:

- sobota 16. 11. 10:00 - 18:00
- neděle 17. 11. 10:00 - 18:00
- pondělí 18. 11. 14:00 - 18:00
- úterý 19. 11. 14:00 - 18:00
- středa 20. 11. 14:00 - 18:00
- čtvrtek 21. 11. 14:00 - 18:00
- pátek 22. 11. 14:00 - 18:00
- sobota 23. 11. 10:00 - 18:00
- neděle 24. 11. 10:00 - 18:00

http://www.mzm.cz/fileadmin/user_upload/insignie-644.png

Unikátní výstava navazuje na prezentační akce v letech 1994, 1999 a 2000, kdy byly insignie brněnských vysokých škol naposledy takto společně k vidění v rámci projektu "Brno – univerzitní město".

Hlavními partnery a garanty jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a brněnské univerzity. Výstavu realizují Moravské zemské muzeum jako odborný garant a koproducent a společnost SNIP&CO - hlavní producent a iniciátor dosavadních výstav, za významné spolupráce všech šesti univerzit a dalších partnerů.


Výstava se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

              

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz