Dietrichsteinský palác > Výstavy > Karel Absolon - manažer a strůjce velkých vizí

Karel Absolon - manažer a strůjce velkých vizí

Od 22. 2. 2017

Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.

Vstupné: zdarma

Výstava připomíná 140 let od narození nejznámějšího badatele meziválečného období prof. Karla Absolona a 120 let od úmrtí zakladatele moravské archeologie Jindřicha Wankla.


V historických vitrínách je možné spatřit množství osobních předmětů a dokumentů, dotýkajících se dvou významných osobností moravské archeologie. Vystaven je výběr originálních archiválií, publikací, předmětů i nálezů, které zprostředkovávají osobní pohled na Karla Absolona a Jindřicha Wankela a jejich práci, která po mnoho desetiletí v druhé polovině 19. století a v první polovině 20. století s uznáním rezonovala v kontextu evropské archeologie. Vystavené exponáty pocházejí z osobních pozůstalostí obou badatelů, které nebyly dosud zpřístupněny. Pozornost si zaslouží například osobní dokumenty, Absolonovo vysvědčení, pracovní deníky, archeologická dokumentace z Dolních Věstonic s osobními poznámkami, příruční fotoaparát, ukázky Absolonovy entomologické sbírky, dobové repliky Věstonické venuše a dalších uměleckých předmětů z doby lovců mamutů nebo také originál filmového pásu, zachycujícího návštěvu T. G. Masaryka na světoznámém věstonickém nalezišti.


Ve vitríně věnované Absolonovu dědovi, zakladateli moravské archeologie Jindřichu Wankelovi zaujme vedle jeho osobních kreseb Moravského krasu z poloviny 19. století, intimního deníku ze studentských let, mikroskopu či poznámek k jeho antropologickému výzkumu lebek, především originál lebky tzv. Princezny z Býčí skály a moderní antropologická rekonstrukce její podoby. Zcela unikátní je pak poprvé vystavený soubor archeologických nálezů z tzv. "nákolních osad" ze západní Evropy, pocházející z přelomu 19. a 20. století. Tyto nálezy ve 20. letech 20. století zakoupil Karel Absolon za velké finanční částky a vytvořil tak studijní sbírku s velkou historickou hodnotou, kterou nevlastní jiné muzeum v ČR.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz