Dietrichsteinský palác > Výstavy > Oddělení dějin divadla Uměnovědného muzea MZM

Oddělení dějin divadla Uměnovědného muzea MZM

6. 6. - 9. 7. 2017

Vstupné: plné 50 Kč, zvýhodněné 25 Kč, rodinné 125 Kč

Otevírací doba: úterý 9-15 hod., středa až pátek 9-17 hod., sobota a neděle 13-18 hod.


Oddělení dějin divadla v rámci prezentace svých sbírek představuje soubor unikátních materiálů, vypovídajících o divadle a jeho tvůrcích, ať už se jedná o exponáty, spojené s tradicí divadelních rodů nebo detaily z obsáhlé mozaiky, z níž se skládá v čase a prostoru nezachytitelný divadelní artefakt.

Rekonstrukce divadelního umění je jednou z dominant práce divadelního historika, proto bude mít veřejnost možnost zhlédnout ucelenou kolekci sbírkových předmětů, spojených se světovou premiérou hry bratří Čapků "Ze života hmyzu", která se odehrála v Brně v roce 1922. Vedle makety a scénického a kostýmního návrhu tehdejšího dvorního výtvarníka brněnské scény, A. V. Hrsky, budou k dispozici také další autentické doklady, spojené s inscenací, včetně orchestrálních partů O. Zítka, které muzeu pro tuto příležitost zapůjčilo Národní divadlo Brno.

    

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz