Dietrichsteinský palác > Výstavy > Oddělení dějin literatury Uměnovědného muzea MZM

Oddělení dějin literatury Uměnovědného muzea MZM

8. 11. - 10. 12. 2017

Vstupné: plné 50 Kč, zvýhodněné 25 Kč, rodinné 125 Kč

Otevírací doba: úterý 9-15 hod., středa až pátek 9-17 hod., sobota a neděle 13-18 hod.

 

Další z pravidelných výstav, představujících jednotlivá odborná pracoviště MZM, je věnována Oddělení dějin literatury. To patří mezi ta mladší, bylo založeno roku 1958 v Muzeu města Brna a tím byl dán jeho sbírkotvorný zájem. Po několika letech, naplněných bohatými přírůstky a rostoucí činností prezentační i výzkumnou, bylo od dubna roku 1961 převedeno jakožto Literární oddělení do tehdejšího Moravského muzea a jeho záběr se rozšířil na teritorium historické Moravy.

Dnes fondy oddělení čítají na sto tisíc sbírkových předmětů a pro tuto výstavu byly vybírány podle dvojího klíče: návštěvník zde najde předměty cenné z hlediska literárně-historického a současně zvolené tak, aby reprezentovaly šíři sbírkotvorného zájmu. Nejhojněji jsou ve fondech oddělení zastoupeny samozřejmě rukopisy a korespondence, osobní i úřední: ve výstavě je to ukázka rukopisu Maryši bří Mrštíků, dále rukopisy Gabriely Preissové, Rudolfa Těsnohlídka, Ludvíka Kundery nebo Oldřicha Mikuláška, dopisy Otokara Březiny, Jakuba Demla, Jiřího Mahena, Františka Halase; nakladatele zastupuje Josef Florian a dopis malířky Toyen tvůrci brněnské edice Atlantis Janu V. Pojerovi. Z tisků je zde představena Bible kralická jednodílná z roku 1596 a ukázky kramářských písní vydaných v 19. století. Z periodik uložených v ODL uvidí návštěvník zvláštní číslo Lidových novin věnované úmrtí T. G. Masaryka a několik výtisků meziválečných uměleckých časopisů (Pásmo, Akord, Host).

V menší míře spravuje oddělení výtvarná díla (např. busty Vladimíra Preclíka ze souboru Generace avantgardy: Jiří Mahen, Vítězslav Nezval, František Halas, S. K. Neumann): ty je možné vidět ve stálé expozici Corpus litterarum v Domě Jiřího Gruši a nyní i ve výstavě Chvála sběratelství a v nové expozici Středoevropská křižovatka, zde ve výstavě výtvarné umění reprezentují práce samotných literátů: olejomalba Vítězslava Nezvala a kresby Františka Gellnera a Josefa Kainara. Z drobnějších výtvarných děl najdeme zde ukázku poštovních známek a pamětní minci s literární tematikou.

Téměř každý fond skrývá také osobní dokumenty svého původce: v této výstavě je to několik legitimací z pozůstalosti Jana Skácela. Zajímavým oživením každého fondu jsou vždy tzv. „předměty dotýkané“ (jako brýle, plnicí pera apod.): ty kurátoři vybrali z pozůstalosti S. K. Neumanna a O. Mikuláška. Z audiovizuálních fondů byla pro výstavu zvolena beseda o odkazu Jiřího Mahena, která se konala v Biskupském dvoře roku 1992: moderuje ji zakladatel Literárního oddělení a jeho vedoucí v letech 1958-1998 PhDr. Jiří Hájek, CSc.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz