Dietrichsteinský palác > Výstavy > Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce

Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce

18. 12. 2019 - 3. 1. 2021

Otevírací doba: středa až pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.

Vstupné: plné 80 Kč, zvýhodněné 40 Kč, rodinné 180 Kč

 

Ondřej Sekora (1899-1967) je významný český spisovatel a ilustrátor knih pro děti, současně však zanechal nepřehlédnutelnou stopu v dějinách české žurnalistiky, sportu, divadla, audiovizuálních médiích nebo komiksu. Autorova životní a umělecká dráha přitom v mnoha ohledech dokonale zrcadlí historické a politické zvraty, kterými naše země prošly od konce první světové války až po začátek šedesátých let 20. století, a tak jeho příběh ve zkratce shrnuje i komplikovaný příběh Československa dané doby.

Virtuální návštěva výstavy:

Výukový program

Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce - Účastníci programu se pomocí tvořivých aktivit a her seznámí s životem a tvorbou významné české osobnosti - brněnského rodáka Ondřeje Sekory. Přestože proslul především jako autor Ferdy Mravence, jeho záběr byl mnohem širší.

 

Rozsáhlá výstava, kterou MZM přichystalo k 120. výročí Sekorova narození, reflektuje všechny jeho základní autorské polohy a ukazuje pestrost fazet jeho tvorby. Základ prezentace tvoří vlastní bohatý fond muzea doplněný výpůjčkami z řady dalších sbírkotvorných institucí. Expozice obsahuje originály ilustrací ze Sekorových slavných i méně známých knih, novinové kresby a karikatury, soukromou malířskou tvorbu, scénografické projekty i loutky vytvořené podle Sekorových návrhů. Výstavu bude provázet vydání obsáhlé monografie s bohatým obrazovým materiálem, přičemž se reprodukce dočká řada originálů a artefaktů, které byly dosud širší veřejnosti neznámé.

Virtuální muzeum pro děti

Ondřej Sekora otevírá virtuální muzeum pro děti na stránkách Moravského zemského muzea! Máme pro vás didaktické listy, puzzle, vystřihovánky a další zábavné aktivity.

Tvůrčí dílna pro děti

Oslavme společně Den otců / Výtvarné hrátky s obrázky Ondřeje Sekory - Moravské zemské muzeum zpříjemní tatínkům jejich svátek programem Výtvarné hrátky s obrázky Ondřeje Sekory. S nápadem na slavení Dne otců přišla před 110 lety Američanka Sonora Smart Dodd. Uspořádala oslavu na počest svého otce, který se po smrti matky staral o ni a její sourozence. Moravské zemské muzeum se připojuje k myšlence připomenout otcovskou lásku a péči.

Program pro děti

V sobotu 8. února 2020 se v prostoru výstavy uskutečnil doprovodný program pro rodiny s dětmi Ať žije groteska! Děti se blíže seznámily s významným českým spisovatelem a ilustrátorem a čekala je výroba loutek i vlastní grotesky. Fotogalerie zde.

 


Fotografie ze slavnostního zahájení výstavy (Dietrichsteinský palác, 17. 12. 2019)


Nad výstavou převzali záštitu primátorka Statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.


Výstava se uskutečňuje za finanční podpory Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

Hlavní mediální partner výstavy

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz