Dietrichsteinský palác > Výstavy > Prezentace muzeí a galerií Zlínského kraje

Prezentace muzeí a galerií Zlínského kraje

21. 2. - 8. 4. 2018


Paměťové instituce mají v kulturním životě nezastupitelnou roli. Již od svého založení významně formovaly kulturní paměť českého národa i dalších obyvatel země. Společný projekt Zlínského kraje a Moravského zemského muzea vzdává hold dvousetleté historii muzejnictví, připomíná význam a důležitost uchovávání a prezentace kulturního dědictví. Obohacuje aktuální výstavu Moravského zemského muzea Chvála sběratelství – 200 let služby moravské kultuře a vědě o nový rozměr - prezentaci pěti paměťových kulturních institucí Zlínského kraje.


Paměťové kulturní instituce Zlínského kraje přinášejí do Brna výběr jedinečných sbírkových předmětů, které podobně jako expozice MZM reprezentují fenomén sběratelství na svém území, fenomén, který se v minulosti stal impulsem ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin a později vlastních muzeí. Společným jmenovatelem se stala touha po poznání a shromažďování hmotných dokladů z oblasti historie, umění i přírody.

V prezentaci se představí:
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – výběr ze sbírky Františka Kretze, významného sběratele, novináře. Vystaveny budou talíře a džbány z produkce habánských dílen z konce 17. století, velké množství výrobků džbánkařských dílen v Dechticích, Sobotišti nebo také produkce manufaktury na fajáns v Holíči ze 70. let 18. století. Mezi textiliemi zde vynikne především sbírka šatek a čepců, jako původních zaniklých pokrývek hlavy oblékaných ke kroji na Uherskohradišťsku, Uherskoostrožsku a Uherskobrodsku a kolekce výšivek z obřadních textilií – úvodních plachet.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Létající drahokamy je výstava spojující nestandardním způsobem svět hmyzu, nerostů a hornin. Výstavní počin představuje nesourodé kombinace složené z vypreparovaných exemplářů hmyzu a zástupců z říše nerostů či hornin. Společným nositelem vybraných kompozic je estetický dojem. Kde jinde než na křídlech motýlů lze zhlédnout obrazce typické pro určitý druh minerálu, struktury na povrchu a zabarvení hmyzích těl připomínají horniny.

Muzeum regionu Valašsko – z velmi bohaté muzejní sbírky bude mj. k vidění výjimečný model židle tzv. Boppardské. Židle byla původně součástí vzácné firemní sbírky rodiny Thonetů, v níž reprezentovala sortiment z počátků výroby nábytku z ohýbaného vrstveného dřeva v Boppardu nad Rýnem. Základním konstrukčním prvkem židle jsou nosné bočnice, na něž bylo pro jeden výrobek třeba jen jednoho ohýbaného dílu rozříznutého na dvě identické poloviny. Na výrobu ve svém rodišti navázal Michael Thonet po přesídlení do Vídně, kde zhotovoval levnější variantu křehké boppardské židle.
Neméně vzácným muzejním artefaktem je velmi vzácný výtisk evangelického zpěvníku od Jiříka Třanovského z roku 1636, který je jediným dochovaným výtiskem na našem území. Jedná se o nejrozšířenější český protestantský kancionál, který poprvé vyšel v roce 1636, následně byl vydáván až do druhé poloviny 20. století více než 200 x.

Muzeum Kroměřížska – díky sbírkotvorné činnosti Jindřicha Slováka návštěvníci mohou zhlédnout vzácný soubor kachlů, včetně prolamovaných gotických, dále archeologické nálezy pocházející, ale i řadu předmětů cizí provenience, jako pazourkové sekery z Norska, zbytky především zvířecích mumií z Egypta, nebo nálezy z římské lokality Carnuntum. K vidění bude také částečná sbírka motýlů od Josefa Póly a to především jeho oblíbené skupiny tzv. kukléřek (Cucullinae), motýli s pestře zbarvenými housenkami, aktivní převážně v noci. Krásná je také jeho sbírka motýlů z čeledi otakárkovitých (Papilionidae), jejíž součástí jsou motýli z celého světa.

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně – představí mimořádný výběr ze sbírky uměleckých děl firmy Baťa jako jsou např. bronzová socha "Aristotelese" z let 1937 – 1938 od Vincence Makovského či bronzová socha "Mládí" z roku 1943 od Jiřího Jašky.

 

   


"Schopnost a um sběratelství a následná péče o nepřeberné množství muzejních předmětů je v současnosti v odborné péči pracovníků jednotlivých muzeí a galerií. Díky jejich erudici a lásce ke své práci máme jistotu v tom, že naše kulturní bohatství bude zachováno i budoucím generacím. O bohatství a kvalitě sbírkových předmětů dokládá i skutečnost, že jsou pravidelně zapůjčovány sbírkové předměty nejen do muzeí a galerií z České republiky, ale i do zahraničí" konstatoval Mgr. Miroslav Kašný, radní Zlínského kraje zodpovědný za kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport.

Výstavu kromě sbírkových předmětů doplní soubor výstavních bannerů, na kterých se návštěvníci mohou blíže seznámit s krásami a kulturním bohatstvím Zlínského kraje.

        

            

 

 

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz