Dietrichsteinský palác

Dietrichsteinský palác

Adresa:
Zelný trh 8, 659 37 Brno
tel.: +420 515 910 443
Virtuální prohlídka

Otevírací doba a vstupné
Objekt na mapě
Z bezpečnostních důvodů není povolen vstup s kočárkem do expozic. Více zde.

Dietrichsteinský palác na Zelném trhu v Brně zaujímá významné místo v architektuře doby barokní na Moravě. Nechal jej postavit v letech 1614-1618 olomoucký biskup kardinál František Dietrichstein jako jedno z rodových sídel. Domněnka, že pro stavbu zhotovil plány italský architekt Giovanni Giacomo Tencalla, se dnes považuje za málo pravděpodobnou. Důkladnou přestavbu paláce z doby před rokem 1748 připomíná vstupní portál a vestibul.

Reprezentativní budova hostila za českého povstání roku 1620 "Zimního krále" Friedricha Falckého a roku 1748 císařovnu Marii Terezii. V říjnu 1805 v Dietrichsteinském paláci pobýval ruský vojevůdce M. I. Kutuzov, jak o tom informuje pamětní deska.

Adaptace paláce pro potřeby justičních úřadů v roce 1837 a další postupné úpravy znehodnocující jeho barokní podobu, vyvrcholily roku 1928 provedením nástavby třetího patra na hlavním křídle do Zelného trhu. To už Dietrichsteinský palác sloužil převážně výstavním účelům Moravského zemského muzea, pro které byl zakoupen roku 1911. Při památkové rekonstrukci paláce v 80. letech 20. století byla nástavba snesena, exteriér stavby připodobněn baroknímu stavu a její vnitřní dispozice přizpůsobena modernímu muzejnímu provozu, který mohla veřejnost zhlédnout od října roku 1991.

top_cile_logo_CZ.jpg          

V prostorách Dietrichsteinského paláce můžete navštívit rovněž muzejní prodejnu (v rámci pokladny) a kavárnu vedle foyer. Téměř celý objekt je bezbariérový, více zde.

A náhle jsme tu navěky...

9. 2. - 24. 4. 2022

Prohlídka výstavy

Stříbrná a zlatá Vysočina

1. 12. 2021 - 4. 9. 2022

Prohlídka výstavy

Keltové, Brno a hvězdy

10. 11. 2021 - 3. 7. 2022

Prohlídka výstavy

Zaniklý život na Moravě

Stálá expozice


Prohlídka expozice

Pravěk Moravy

Stálá expozice


Prohlídka expozice

Velká Morava

Stálá expozice


Prohlídka expozice

Morava ve středověku

Stálá expozice


Prohlídka expozice

Památník profesora Karla Absolona

Stálá expozice


Prohlídka expozice

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Stálá expozice


Prohlídka expozice

Svět nerostů

Stálá expozice


Prohlídka expozice

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz