Mendelianum

Mendelianum - atraktivní svět genetiky

Adresa:
Muzejní 1
659 37, Brno

tel.: +420 515 910 411
e-mail: mendelianummzm.cz
Virtuální prohlídka
Otevírací doba a vstupné

Objekt na mapě


mendelianum.cz

Návštěvnické centrum Mendelianum nabízí atraktivní vhled do oblasti genetiky a molekulární biologie nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Díky spojení historických prostor, kde působil zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel, se špičkově zařízenou laboratoří si návštěvníci mohou aktivně vyzkoušet řadu metod a laboratorních postupů od opylování květů hrachu po genovou expresi.

Cílem projektu je posílit zájem veřejnosti o výzkum v oblasti genetiky a molekulární biologie a populárně-vědeckou formou prezentovat i praktické a společenské dopady objevů v této oblasti. Součástí aktivit centra je také Mendelova interaktivní škola, která zahrnuje i pět mobilních laboratoří. Ty zpřístupní nejnovější poznatky vědy středoškolským studentům.

Centrum Mendelianum rovněž naváže na tradici výzkumu vědeckého a kulturního odkazu jednoho z největších vědců světové historie Johanna Gregora Mendela. Nová expozice demonstruje pokrok, který věda zaznamenala za 150 let od vydání jeho přelomové práce Pokusy s rostlinnými hybridy.

Gregor Mendel formuloval v roce 1865 v Brně svou teorii vysvětlující vznik a vývoj hybridů, která položila základy studia vývoje živých systémů z hlediska dědičnosti a proměnlivosti. Svou teorii podložil Mendel pokusy s hrachem a dalšími rostlinami, které prováděl v zahradě Augustiniánského kláštera na Starém Brně. (Oddělení pro historii biologických věd)


  Multimediální aplikace expozice Mendelianum - atraktivní svět genetiky

  - ke stažení na App Store (pro iOS) | anglická verze
  - ke stažení na Google Play (pro Android OS) | anglická verze

 

 

 Mendelianum na Facebooku

Zajímavosti, doprovodné akce:

Fotogalerie

Projekt VaVpI Evropských strukturálních fondů ( www.strukturalni-fondy.cz ;www.strukturalni-fondy.cz)

Projekt č. CZ.1.05/3.2.00/09.0180

Expozice

 Virtualní expozice Mendel, Darwin a evoluce (2009) (8 MB, EXE)

Publikace:

  • Gregor Johann Mendel: Pokusy s hybridy rostlin 
    Překlad a komentář: PhDr. Anna Matalová, Mendelianum 

    Úplný soubor Mendelova (1822-1884) díla z oblasti výzkumu hybridů a jejich potomků (2008). Z Mendelových objevů se za 150 let vyvinula dnešní genetika, která hluboce zasahuje do vývoje biologických věd. K již publikovaným pracím o hybridech hrachu (1965) a křížencích jestřábníku (1869) jsou zde poprvé v češtině připojeny jeho dopisy C. Nägelimu, které v mnohých ohledech obě práce doplňují. 
    www.kosmas.cz  
  • Nový komentovaný překlad Mendelovy objevné práce vydané v roce 1866 připravený PhDr. Annou Matalovou vyšel v roce 2010 jako příloha českého překladu knihy Snustad, Simmons: Principles of Genetics, 5th Edition

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz