Palác šlechtičen > Výstavy > Pavel Dvorský

Pavel Dvorský

15. 2. - 30. 6. 2017

Vstupné: plné 60 Kč, zvýhodněné 30 Kč, rodinné 150 Kč
Otevírací doba:
úterý 9-15 hod., středa až pátek 9-17 hod., sobota a neděle 13-18 hod.

 

Výstava představuje průřez rozsáhlou tvorbou grafika a ilustrátora Pavla Dvorského od návrhů známek a razítek, ilustrací učebnic a různých odborných atlasů zvířat a rostlin, až po jeho kresebné rekonstrukce světa doby kamenné, které ho učinily světoznámým v oblasti vědeckých ilustrací. Návštěvníci se tak budou moci seznámit s portréty předchůdců lidského rodu, stejně jako se známými i méně známými kresbami ze života lovců mamutů a lovců sobů.

Poprvé budou mít návštěvníci možnost zhlédnout i nové ilustrace ze světa neandertálců, které vznikly v souvislosti s výstavou ”Vítejte u neandertálců”, která je v současné době v Pavilonu Anthropos, a knihou Čas neandertálců, vydanou Moravským zemským muzeem.

Zcela jedinečnou součástí výstavy bude i vystavení originálů některých předmětů ze sbírek Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea, které jsou zachyceny na ilustracích Pavla Dvorského – předměty z hrobu šamana z Brna – Francouzské ulice a originál řezby mamuta z Předmostí. Tuto plastiku našel Martin Kříž při svých vykopávkách na sídlišti lovců mamutů v Předmostí roku 1895. Soška, zobrazující z boku postavu mamuta, je vyřezána z mamutího klu a měří 11,6 cm. Líc je vypracován detailněji než rub, přičemž třetí rozměr je potlačen. Jde tedy o výtvor na rozhraní mezi plnou plastikou a reliéfem, resp. siluetou. Kříž řezbu sice uveřejnil, ale podobu zvířete v ní nerozpoznal.

Jako mamuta jí poprvé publikoval Křížův rival Karel J. Maška s předními zahraničními odborníky H. Breuilem a H. Obermaierem roku 1912. „Soška, která je typickou ukázkou pavlovienského umění z doby před téměř 30 tisíci lety, byla dosud vystavována pouze jednou, a to na výstavě Nejstarší umění v pavilonu Anthropos roku 2009“, doplňuje vedoucí Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea Martin Oliva.

Akademický malíř Pavel Dvorský se narodil v roce 1946 v Brně. Po studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře se zaměřil na užitou grafiku a ilustroval desítky převážně vědeckých a populárně-naučných publikací. Významná je jeho spolupráce s antropology a archeology na rekonstrukcích pravěkého světa (Jan Jelínek, Karel Sklenář, Jan Beneš, Bořivoj Záruba, Jiří A. Svoboda, Luděk Seitl, Radan Květ, Petr Neruda). V roce 1990 nastoupil jako pedagog na Střední školu uměleckoprůmyslovou v Brně (nyní Střední škola umění a designu). Posléze zde založil nové oddělení (Grafický design - ilustrace), jehož je dosud vedoucím. Je nositelem řady ocenění: 1979 - cena v soutěži Najkrajšie knihy roku nakladatelství Mladé letá, 1992 - Najkrajšia kniha roku nakladatelství Príroda, 2001 - česká sekce IBBY Zlatá stuha, nebo 2001 - čestné uznání nakladatelství Albatros za ilustrace v cyklu Svět zvířat.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz