Palác šlechtičen > Výstavy > To nejkrásnější z neolitu

To nejkrásnější z neolitu 

 

4. 5. 2016 – 25. 9. 2016


Neuvěřitelná tvarová rozmanitost keramiky, malovaná výzdoba, řada evropsky proslulých unikátů, z nichž nejznámější je světoznámá plastika ženy „Venuše“ z Hlubokých Mašůvek. I to dělá z kultury s moravskou malovanou keramikou vrcholné období mladší doby kamenné. Ukázky ze soukromé sbírky Františka Vildomce, zakoupené Moravským zemským muzeem.

Výstavu oživuje tematický film autora a režiséra Karla Špalka, který spojuje minulost s přítomností moravské archeologie neolitu, především kultury s moravskou malovanou keramikou.

 

Doprovodný program k výstavě:

Fotogalerie

Moravské zemské muzeum zakoupilo v roce 2006 z dotace Ministerstva kultury jednu z největších soukromých archeologických sbírek u nás. Vznikala v letech 1929–1939 soukromou badatelskou činností Františka  Vildomce (1878–1975), řídícího učitele v Boskovštejně.     

Sbírka obsahuje pozoruhodné památky hmotné kultury vztahující se převážně k epoše mladší doby kamenné (neolitu) pocházejících z lokalit jižní a jihozápadní Moravy (Střelice, Hluboké Mašůvky, Bojanovice, Boskovštejn a další). 

Ve sbírce Františka Vildomce se nachází řada evropsky proslulých unikátů. Výstava nabídne originály předmětů patřících ke kultuře s moravskou malovanou keramikou. Jedná se o vázu ze Střelic s unikátní vypíchanou a plastickou výzdobou, mísu s lidskými hlavami v rozích a především světoznámou plastiku ženy „Venuše“ z Hlubokých Mašůvek. Tato unikátní plastika přinesla Františku Vildomcovi největší slávu a její fotografie se objevuje ve všech významnějších publikacích o neolitu dodnes. Ženská figurální plastika je charakteristickým fenoménem středoevropského neolitu, zvláště kultury s moravskou malovanou keramikou. Tyto nálezy patří do skupiny kultovních předmětů spojených s duchovním životem pravěkých lidí, především s jejich náboženstvím.

Ve svém komplexu je Vildomcova sbírka unikátním souborem pramenů hmotné kultury a je jedinečným dokladem vývoje archeologie předprofesionální éry. Největší a nejcennější část sbírky, obsahující především neolitické památky je reinstalována na zámku v Jevišovicích v původní podobě pracovny Františka Vildomce, včetně skříní, kachlových kamen, křesel a návštěvní knihy. Vytvořeno je tak soukromé prvorepublikové „muzeum v muzeu“.

Neolit zahajuje novou epochu v dějinách lidstva. Kultura s moravskou malovanou keramikou (MMK) tvoří závěrečné a současně vrcholné období neolitu (mladší doby kamenné). Keramika MMK je po stránce typologické, technologické i výzdobné vzhledem k předcházejícím neolitickým kulturám nesrovnatelně vyspělejší. 

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz