Památník Leoše Janáčka

Památník Leoše Janáčka

Adresa:
Smetanova 14
602 00, Brno
tel.: +420 606 033 100 

Otevírací doba a vstupné 
Objekt na mapě


Dočasná změna otevírací doby

Památník Leoše Janáčka bude v sobotu a neděli otevřen v čase 10:00 až 15:00 hod. Děkujeme za pochopení.


Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů.

13. července 1881 se Leoš Janáček oženil se Zdeňkou Schulzovou, dcerou ředitele učitelského ústavu. Mladí manželé bydleli zprvu v Měšťanské (nynější Křížové) ulici na Starém Brně; po narození dcery Olgy 15. srpna 1882 bydleli na Klášterním (nynějším Mendlově) náměstí č. 2. Tam vznikala Janáčkova první opera Šárka i Počátek románu, kantáta Amarus a sbory, inspirované básněmi Petra Bezruče. Zde se narodil i zemřel Janáčkův syn Vladimír (1888-1890), zde dokončoval skladatel svou "Pastorkyni", když umírala v roce 1903 jeho milovaná dcera Olga.


Když v roce 1908 získal Janáček pro varhanickou školu budovu na Giskrově (nynější Kounicově) ulici, napadlo ho, že místo nepotřebných koníren, stojících v zahradě budovy, by bylo možno postavit domek pro ředitele varhanické školy; v nájemném, které by ředitel platil, se měly splácet náklady na postavení domku. Stavba, k níž brzy získal svolení, byla realizována podle návrhu stavitele Aloise Horáka a 2. července 1910 se Janáčkovi stěhovali. Zobrazit celý článek.

CECI N'EST PAS

18. 3. - 24. 4. 2022
Prohlídka výstavy

Život a dílo Leoše Janáčka

Stálá expozice
Prohlídka expozice

Restaurování rukopisů Leoše Janáčka

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka a statutárního města Brna.

           

Paměť světa UNESCO

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz