Pavilon Anthropos

Pavilon Anthropos

Tradice současného Pavilonu Anthropos má své kořeny v období první Československé republiky. Tehdy se díky mimořádnému úsilí předního českého badatele prof. Karla Absolona podařilo ve speciálním pavilonu "Člověk a jeho rod" na dnešním výstavišti soustředit v rámci výstavy soudobé kultury v roce 1928 nebývalé množství nálezů z nejranějších období lidských dějin. Při vzniku této výstavy nesoucí název Anthropos se setkáváme se jménem prvního prezidenta ČSR prof. T. G. Masaryka a průmyslníka T. Bati. Tato výstava zanikla v důsledku událostí II. světové války.

Na tyto tradice navázal v poválečném období antropolog prof. dr. Jan Jelínek, DrSc. (antropolog světového jména, bývalý ředitel Moravského zemského muzea a prezident ICOM). Stavba Pavilonu Anthropos byla dokončena v roce 1962 podle plánů Ing. arch. Evžena Šteflíčka. V roce 2003 byl objekt uzavřen a došlo k zahájení generální rekonstrukce. V roce 2006 byl Pavilon Anthropos v modernizované a podstatně rozšířené podobě opět otevřen pro veřejnost.

Součástí foyer Pavilonu Anthropos je i muzejní prodejna a kavárna.

Výstavy a stálé expozice v objektu

Óóó Indiáni

18. 6. 2021 - 17. 7. 2022
Prohlídka výstavy

O původu člověka a vzniku kultury


Prohlídka expozice

Digitální katalog fotografií z pozůstalosti Karla Absolona

Prohlídka katalogu 

Evžen Šteflíček

100 let od narození Evžena Šteflíčka - autora pavilonu Anthropos: Základní konstrukci Pavilonu Anthropos představoval železobetonový skelet, který tvořilo 38 pilířů a 68 železných sloupů uvnitř budovy. Dispozice je půdorysně zalomená, jejím středem probíhá dvouramenné zaoblené schodiště. Původní, téměř prosklené průčelí i zadní fasáda byly pravidelně členěny vertikálními subtilními pilíři. Jednotlivá podlaží se prolínala s galeriemi, díky čemuž bylo možné v centrální zasklené hale objektu umístit hlavní exponát - mamuta v životní velikosti, dílo Jana Jelínka a brněnského sochaře Zdeňka Macháčka. Více zde.

Ocenění

Pavilon Anthropos nominován na mezinárodní cenu Luigi Micheletti Award.


Recenze

 Magazín Travel4you (7.2 MB, Adobe Acrobat dokument), kde je uveřejněn článek o Top výletních cílech jižní Moravy - za Moravské zemské muzeum Pavilon Anthropos 

     

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz