Pavilon Anthropos > Výstavy > Magnetický sever, východ (SCOTT#4)

Magnetický sever, východ (SCOTT#4)

9. 10. 2018 - 9. 1. 2019

 

Vstupné: plné 30 Kč, zvýhodněné 15 Kč, rodinné 75 Kč

Otevírací doba: úterý až pátek 9 až 18 hod., sobota a neděle 10 až 18 hod.


Nevšední propojení, kde se setkává věda a umění, nabízí nová výstava v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně. Jedinečný mezinárodní projekt představuje pozoruhodný dialog tvorby dvojice současných francouzských umělců QWA (Sofi Hémon a Inna Maaímura) s archeologií, antropologií, muzeologií i postfunkcionalistickou architekturou Anthroposu. Instalaci o čtyřech částech tvořila dvojice po tři týdny před vernisáží přímo na místě. Rezidenční pobyt umělců se konal ve spolupráci s Domem umění města Brna.

Projekt SCOTT prochází po geografické linii temnou zemí (« Scot-land ») - mezi Foz Côa v Portugalsku a Skotskem, s etapami v Akvitánii, v pařížské oblasti a na Moravě, kde je realizováno čtvrté zastavení. Proplétající se cesty nacházejí společný cílový bod v centrálním pojmu - skotos, temnota - který vytvořil platformu spolupráce umělců Sofi Hémon a Inna Maaímura.

Fotogalerie z akcí:

- Slavnostní vernisáž výstavy v úterý 9. října 2018
Vernisáž výstavy pro dětské návštěvníky
- Sympozium Co dělá současné umění v muzeu?

"Ve svých realizacích pracujeme s pojmy formy a neforemnosti, chaosu, propasti, prázdnoty nebo síly, jsme konfrontováni s neviditelným, s ‚temnými body‘, počátky forem, v oblastech, kde se objevovaly nejdříve - na němé stěně prehistorie, v přeneseném smyslu i stěně jeskyně, kde se projevila první konkrétní výtvarná forma rodícího se lidstva - zvířecí figura. Zde se setkává umění a antropologie," zdůrazňuje Inna Maaímura. A Sofi Hémon pokračuje: "Samotný název výstavy Magnetický sever, východ je dalším odkazem k tomuto tématu, otevírá obrovské území, jak geografické, tak poetické, nekonečné prostory, kterými migrovala zvěř v dobách lovců v období pleistocénu (starší části čtvrtohor). Sever je bod absolutní, dosažitelný. Sever je bod absolutní, teoretický, bod vztahování a orientace, ale Magnetický sever jej zdvojuje, otevírá odchylku, prostor rozdílnosti a magnetické přitažlivosti. Východ je bod relativní, nedosažitelný. Na sever můžeme dojít, na východ nikdy. Současně se jedná o konkrétní krajinu rozsáhlých plání na severovýchodním okraji Sibiře, kde žili poslední mamuti ještě v dobách, když lidé stavěli egyptské pyramidy." Oba autoři divákům nabízí obrovský prostor mezi faktickými (vědeckými) daty a nekonečným poetickým prostorem, který se ztrácí, vzdaluje, opouští nás a mizí v dálce. Snaží se najít cestu, otevřít pole mezi dneškem a ztracenou minulostí. Mezi archeologií, antropologií a uměním.

Návštěvník Anthroposu může tradiční muzeum poprvé nahlédnout jinak. Výstava obsahuje několik částí, které čekají v samostatném výstavním sále, ale také jako nečekaná překvapení v klasické stálé expozici. Výstava je navíc koncipována jako dvojí instalace určená pro interiér muzea, ale také jeho exteriér. Tvůrci komunikují také s architekturou budovy a vyvádí návštěvníka k pozorování objektu zvnějšku, odkud spatří předměty uvnitř jen tušené.

Partneři výstavy:

 

Výstava se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.

 

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz