Připravované výstavy

Připravované výstavy

Trojí život středověké keramiky

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

19. 5. - 3. 10. 2021


Trojí život středověké keramiky. Tak se jmenuje výstava, která, jak věříme, po dlouhém a smutném období potěší příznivce historie a návštěvníky Moravského zemského muzea.

Výrobky z hlíny se řadí mezi nejstarší doklady lidské činnosti. Ale teprve oheň dal těmto lidským výrobkům odolnost a trvanlivost. Tak vznikla keramika, která je až dodnes neodmyslitelnou součástí běžného života. Ve středověku byla keramika lehce dostupným a nepostradatelným pomocníkem v mnoha oblastech každodenního života, zejména pak v domácnosti. Převládala především v kuchyni a na jídelním stole, ale známe i keramické pokladničky na drobné úspory, kahánky ke svícení či dokonce nočníky. Cenné informace o detailech každodenního života, např. o oblékání, přináší drobná keramická plastika, zřejmě dětské hračky, dárky a upomínky z pouti. Spotřeba běžného keramického nádobí v domácnostech byla obrovská, proto se keramika tak hojně nachází v odpadních jímkách středověkých měst. Výstava tedy přináší reprezentativní výběr keramické produkce čtyř královských měst - Brna, Jihlavy, Plzně a Českých Budějovic, která jsou po stránce archeologické dobře prozkoumána a zmapována.Výstava se snaží zachytit vývoj středověké keramiky ve všech etapách jejího "života mezi lidmi", tedy od jejího zrodu v hrnčířské dílně přes její uplatnění v domácnosti až po "život po životě" - laboratorní a muzejní zpracování archeologických nálezů keramických pozůstatků. Dětská dílna umožní zejména malým návštěvníkům vyzkoušet si práci středověkého hrnčíře i novodobého archeologa a muzejního restaurátora.

Výstava bude instalována jako putovní; MZM bude jejím prvním zastavením, za nímž budou následovat Jihlava a Plzeň. Nemalou úlohu v ní sehraje také moderní audiovizuální technika. Je jedním z hlavních výstupů grantového projektu Ministerstva kultury ČR na léta 2018-2021 s názvem Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví.


Óóó Indiáni

Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno

Od 17. 6. 2021


Výstava o indiánech, jejich obydlí, obživě, ošacení, obřadech a obyčejích. Výstava si klade za cíl představit historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky - zejména významných indiánských kmenů z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti prostředí, způsobu obživy a dalších životních zvyklostí. Pozornost bude zaměřena na každodenní život indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život a obřady, obživu, obydlí, řemeslné umění, hry i válečnictví. Geograficky budou zahrnuty zejména Velké pláně a prérie, Severozápadní pobřeží, Jihozápad i oblast Arktidy. Obohacením výstavy bude i prezentace vybraných zástupců americké fauny.Výstava se koná za finanční podpory MKČR.

Doprovodné programy k výstavě: Výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ a volnočasové organizace, programy pro návštěvníky se specifickými potřebami, programy (workshopy) pro veřejnost - výtvarné, dramatické, přednášky.

 

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz