Doprovodné akce > Programy pro rodiny s dětmi

Programy pro rodiny s dětmi

 Děti v muzeu - sledujte nás na Facebooku, aby vám neunikla žádná blížící se akce pro děti

Soutěž "Staň se muzejním reportérem/reportérkou"

Záměrem soutěže je rozvíjet schopnost dětí a mládeže vnímat svět kolem sebe a zapojit je do dění v Moravském zemském muzeu. Děti jsou vyzvány, aby se aktivně zapojily do vyhledávání, představení a zdokumentování předmětů či jevů, které by se mohly stát součástí muzejních sbírek nebo být v muzeu prezentovány. Úkolem je natočit prostřednictvím dostupných digitálních technologií videoreportáž (max. 3 minuty) o přírodní či archeologické lokalitě, přírodnině či zvířeti. Podrobnosti najdete zde.


Týden dětí s Moravským zemským muzeem 2021

Program 31. ročníku Týdně dětí pro vás připravilo Dětské muzeum MZM ve spolupráci se Zoologickým oddělením, Mineralogicko-petrografickým oddělením, Centrem kulturní antropologie MZM a Národním parkem Podyjí.

I. TURNUS | 12. - 16. července 2021

II. TURNUS | 23. - 27. srpna 2021

Pondělí 12. 7. a 23. 8. | Národní park Podyjí

Na výpravě do východní části Národního parku Podyjí uvidíme celou škálu biotopů od stepí a vřesovišť, teplomilných doubrav až po hluboké údolí Dyje - přírodní koryto řeky. Přiblížíme si skutečnosti, které přímo spatříme v terénu. Zaměříme se na geologii, vývoj krajiny a vegetace v poledové době, demonstraci pozorovaných druhů rostlin, odchyt a pozorování hmyzu, ukázku pastvy ovcí a exmoorských divokých koní, život v řece a další možné souvislosti.

Úterý 13. 7. a 24. 8. | Přírodní památka Betlém a Brána do Římské říše

Mokřad Betlém je malé zavodněné území, nacházející se těsně vedle velké Věstonické nádrže. Přírodní památka je plnohodnotný mokřad, ve kterém žijí všechny významné druhy obratlovců. Najdeme zde asi 10 druhů obojživelníků, z plazů se zde vyskytuje užovka obojková nebo želva bahenní, z ptáků zde hnízdí husy velké, potápky malé, lysky černé, slípky zelenonohé a několik druhů rákosníků. Ze savců zde žije mj. i bobr evropský. V létě zde uslyšíme skřehotat vodní skokany, zpívat rákosníky a uvidíme i další ptáky, kteří zde žijí. V druhé části dne navštívíme Centrum Mušov – Brána do Římské říše, kde budeme sledovat archeologické stopy působení Římanů na našem území.

Středa 14. 7. a 25. 8. | Rudická plošina a Muzeum perleťářství

Rudická plošina představuje jednu z geologicky a mineralogicky nejvýznamnějších částí Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Seznámíme se s celou řadou zajímavostí týkajících se této oblasti. Dozvíme se něco o historii, jeskyních, krápnících, zkamenělinách a minerálech, které tu můžeme najít. V obci Senetářov navštívíme muzeum perleťářství a tradičního bydlení.

Čtvrtek 15. 7. a 26. 8. | Život ve středověku

Nahlédneme do výstavy Trojí život středověké keramiky, kde se dozvíme, jak nepostradatelným pomocníkem v tomto období byla keramika. Prohlédneme si zajímavé předměty nalezené při archeologických nálezech ve čtyřech, tou dobou královských městech: v Brně, Jihlavě, Plzni a Českých Budějovicích. V dětské dílně si vlastnoručně vyzkoušíme, jak se pracuje s hlínou na hrnčířském kruhu i bez něj a také práci muzejního restaurátora. Přiblížíme si život na středověké Moravě po zániku Velké Moravy. Dozvíme se, jak se žilo ve vesnickém domě, v panské tvrzi, ve středověkém městě nebo v klášteře. Do středověké atmosféry nás přenese také zkoušení dobových oděvů a poslech hudby.

Pátek 16. 7. a 27. 8. | Óóó... Indiáni

Závěrečný program Týdne dětí zahájíme už ve čtvrtek v předvečer, kdy se přesuneme k Pavilonu Anthropos a ubytujeme se zde v připravených týpí. Kromě odpočinku v obydlí některých domorodých národů Severní Ameriky nás čeká vyprávění indiánských příběhů a písní. Celý následující den se ponese v duchu různorodých témat a aktivit pestré indiánské kultury v nové výstavě Óóó... Indiáni, která představí historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky – každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život a obřady, obživu, obydlí, ošacení, řemeslné umění, hry i válečnictví.


Program je určený pro děti ve věku od 6 do 12 let.

Rezervace přijímá: Dětské muzeum, Moravské zemské muzeum
, telefon: 533 435 274 nebo 371, e-mail: detskemuzeum@mzm.cz, kapacita omezena!

Cena pětidenního programu
2 500 Kč

Program letošního ročníku Týden dětí s MZM bude zajištěn dle platných hygienicko-protiepidemických opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Změna programu vyhrazena.


Virtuální muzeum pro děti

Vážení návštěvníci, milé děti, přijměte naše pozvání do virtuálního muzea, ve kterém najdete didaktické listy, tajenky, vystřihovánky a interaktivní skládačky. Všechny aktivity jsou inspirovány výstavami, které na vás čekají, než bude muzeum opět otevřeno.

  

 

 ► Interaktivní prezentace výstavy Čas rytířů dalekých moří - průvodce s pexesem a dalšími aktivitami

 ► Doprovodný program Cesta kolem světa s rytířem dalekých moří - video z výukového programu

 ► Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století - pracovní listy plné zajímavostí

 ► Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce - didaktické listy, tajenky, vystřihovánky

 ► Do Brna široká cesta - didaktické listy pro výstavu

 ► Skládačka obrázku fregaty - z výstavy Čas rytířů dalekých moří

 ► Skládačka obrázku křečka - z výstavy Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce

 ► Návod na tvorbu loutky Charlieho Chaplina


Archiv

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

            

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz