Doprovodné akce > Soutěže

Soutěž "Staň se muzejním reportérem/reportérkou"

Výzva "Staň se muzejním reportérem" byla ukončena.

Skvělé reportáže, které díky výzvě vznikly, najdete zde.


Staň se muzejním reportérem! Natoč a pošli krátké video na téma PŘÍRODA ROKU 2021!

Představ si, že se můžeš podílet na tom, co se v muzeu lidé dozví třeba za sto let!
Natoč video, zdokumentuj přírodní nebo archeologickou lokalitu, přírodninu či zvíře (i domácí).

Pracuj sám, v týmu nebo s rodiči!
Tvoji reportáž uvidí tisíce lidí na webu MZM.
Získáš osvědčení "Muzejního reportéra".

Zachyť přírodu v roce 2021. Staň se muzejním reportérem. Jak na to? Dětské muzeum MZM si pro Tebe připravilo multimediálního průvodce. Vstup zde.

O soutěži

Záměrem soutěže je rozvíjet schopnost dětí a mládeže vnímat svět kolem sebe a zapojit je do dění v Moravském zemském muzeu. Děti jsou vyzvány, aby se aktivně zapojily do vyhledávání, představení a zdokumentování předmětů či jevů, které by se mohly stát součástí muzejních sbírek nebo být v muzeu prezentovány. Úkolem je natočit prostřednictvím dostupných digitálních technologií videoreportáž (max. 3 minuty) o přírodní či archeologické lokalitě, přírodnině či zvířeti. Videoreportáže budou zveřejněny na webu MZM, ohodnoceny a autoři vítězných odměněni.

Kategorie

Výzva je určena pro děti a mládež od 5 do 16 let.

Videoreportáže budou prezentovány a hodnoceny ve dvou věkových kategoriích 5-10 let a 11-16 let.

Děti však mohou pracovat v týmu a vzhledem k technice práce se počítá i s pomocí dospělých.

Trvání soutěže

Reportáže do aktuální výzvy soutěže přijímáme od 20. února do 15. června 2021.

Podmínky účasti

Podmínkou účasti v soutěži je souhlas zákonného zástupce nezletilého:

- s užitím a zveřejněním přihlášeného díla,
- souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů.

Oba souhlasy musí být součástí přihlášky do soutěže.

Zaslání videa

Video zašlete prostřednictvím služby Uschovna.cz, odkud jej odešlete spolu se souhlasem zákonného zástupce na e-mail detskemuzeum@mzm.cz.

Využít můžete rovněž jakoukoliv jinou obdobnou službu tohoto typu. Odesláním videa souhlasíte s jeho zpracováním i následným zveřejněním, jak je popsáno v pravidlech soutěže níže.

Pravidla soutěže

Vaše reportáže

Seznamte se s prací kurátorů Moravského zemského muzea

Archeologie

Prohlédněte si archeologickou reportáž na Facebooku.

Botanika

Prohlédněte si botanickou reportáž na Facebooku.

Mineralogie

Prohlédněte si mineralogickou reportáž na Facebooku.

Paleontologie

Prohlédněte si paleontologickou reportáž na Facebooku.

Zoologie

Prohlédněte si zoologickou reportáž na Facebooku.

 

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz