Dietrichsteinský palác > Stálé expozice > Středoevropská křižovatka

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

 

Nová stálá expozice Moravského zemského muzea mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Deset tematických okruhů sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích institucí, kulturních jevů a významných osobností, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru. Expozice obsahuje množství interaktivních prvků, včetně promítání dobových filmových záběrů, každou tematickou část doplňují dotykové obrazovky s podrobnými informacemi o dílčích tématech sledovaného období.

 

   

Lektorský výklad:

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století - Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi tematických okruhů expozice, která reflektuje události dramatických dějin 20. století s důrazem na historický prostor Moravy. Sledovány jsou politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejich instituce, kulturní jevy i významné osobnosti, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru.

Multimediální prezentace:

Stálou expozici Středoevropské křižovatky si můžete stáhnout do vašeho mobilního zařízení. Odkazy ke stažení i další podrobnosti naleznete zde. Multimediálního průvodce výstavou naleznete rovněž na adrese historiemoravy.mzm.cz.

Knižní průvodce expozicí:

Editorem publikace je kurátor výstavy PhDr. Jan Břečka. Počet stran 344, vydáno 2020. Více v e-shopu.

Šifrovací hra:

Od 1. srpna 2018 nabízí Moravské zemské muzeum pro zájemce skupinovou šifrovací hru ke stálé expozici Středoevropská křižovatka. Další podrobnostmi se dozvíte na pokladně Dietrichsteinského paláce, kde obdržíte rovněž herní brožuru. Více na trails.cryptomania.cz.

Jednotlivé kapitoly stálé expozice:

1. Konec starých časů: Pod vládou dvojhlavého orla 1905 - 1914

2. Moravané v letech Velké války 1914 - 1918

3. Masarykovské Československo a Morava 1918 - 1938

4. Morava ve stínu hákového kříže 1938 - 1945

5. Léta naděje a vzestup totality 1945 - 1960

6. Zlatá šedesátá

7. Pražské jaro 1968 a sovětská okupace

8. Morava normalizační

9. Návrat demokracie 1989 - 1993

10. Současná Morava v souřadnicích Evropy

 

Tato expozice vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, s podporou města Brna a pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.
 

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz